Eduskunnan pankkivaltuusto on määrännyt Seppo Honkapohjan Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtajaksi. Pankkivaltuusto on lisäksi nimittänyt filosofian tohtori Olli Rehnin Finanssivalvonnan johtokunnan jäseneksi ja samalla määrännyt hänet sen puheenjohtajaksi.

Suomen Pankin johtokunta on puolestaan keskuudessaan päättänyt työnjaostaan, joka tulee voimaan heti. Työnjako tuli päätettäväksi johtokunnan varapuheenjohtajan Pentti Hakkaraisen kolmannen toimikauden päätyttyä ja Marja Nykäsen (oikeustieteen kandidaatti, VT) sekä Olli Rehnin aloittaessa johtokunnan jäsenen tehtävässä 1.2.2017.

Johtokunnan jäsenten työnjako kattaa Suomen Pankin ydintoiminnot ja prosessit. Prosessit toimivat yli osastorajojen huolehtien rahapolitiikan valmisteluun, rahapolitiikan toimeenpanoon, rahoitusvakauteen ja kotimaisen talouspolitiikan vaikuttamiseen liittyvistä tehtävistä. Nyt perustetaan edellisten lisäksi uusi, digitalisaatioon keskittyvä prosessi.

Uuden työnjaon mukaisesti johtokunnan puheenjohtaja Erkki Liikanen vastaa rahapolitiikan valmistelusta, kotimaan talouspolitiikasta, ulkoisesta viestinnästä, kansainvälisistä asioista sekä sisäisestä tarkastuksesta. Pääjohtaja Liikanen on EKP:n neuvoston jäsen.

Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja vastaa Suomen Pankin tieteellisestä tutkimuksesta ja rahahuollosta. Pääjohtajan ollessa estynyt Honkapohja osallistuu EKP:n neuvoston kokouksiin.

Johtokunnan jäsen Marja Nykänen vastaa rahoitusmarkkinakysymyksistä, makrovakauspolitiikasta, tilastoista, lakiasioista sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. Lisäksi Nykänen vastaa sijoitustoiminnan ja rahapolitiikan riskien valvonnasta.

Johtokunnan jäsen Olli Rehn vastaa rahapolitiikan toimeenpanosta, Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden sijoittamisesta, markkinaoperaatioista ja maksuliikkeestä. Lisäksi hän vastaa Suomen Pankin digitalisaatioprosessista. Marja Nykänen vastaa rahoitusvakausprosessista.

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Jenni Hellström, puh. 010 831 2632.