Suomeen perustetaan uusi taloustieteen huippuyksikkö (eng. Helsinki Graduate School of Economics), jonka valmistelu alkaa Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Svenska Handelshögskolanin yhteistyönä. Yksikön tarkoituksena on vastata taloustieteelliseen osaamiseen ja opetukseen kohdistuvaan kysyntään Suomessa. Suomen Pankki yhdessä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tukee yksikön perustamista ja on ilmaissut valmiutensa osaltaan resursoida yksikön toimintaa. 

"Kyseessä on hanke, jolla pyritään luomaan Suomeen kansainvälisesti merkittävä taloustieteen tutkimus- ja opetusyksikkö. Yksikkö vahvistaisi merkittävästi suomalaista makrotaloustieteen opetusta ja tutkimusta. Suomen Pankki on osaltaan päättänyt tukea huippuyksikköä", sanoi pääjohtaja Erkki Liikanen. Raha- ja finanssipolitiikan vaikutusten analysointi on keskeinen osa makrotaloustiedettä.

Suomen on tärkeää pysyä mukana taloustieteen kansainvälisessä kehityksessä. Suomen Pankki otti 14.11.2016 kantaa taloustieteen kehittämistarpeisiin Suomessa. Kannanotossa painotettiin, että korkeatasoinen talouspoliittinen analyysi, jota päätöksenteossa tarvitaan, edellyttää jatkossakin laadukasta opetusta ja tutkimusta erityisesti makrotaloustieteen ja rahoitusalan tutkimuksen alueilla.

Lisätietoja: osastopäällikkö Tuomas Välimäki, puh. 09 183 2582.