En ny nationalekonomisk spetsenhet (eng. Helsinki Graduate School of Economics) kommer att inrättas i Finland, och förberedelser för enheten inleds i samarbete mellan Aalto-universitetet, Helsingfors universitet och Svenska Handelshögskolan. Enhetens syfte är att svara på efterfrågan av nationalekonomisk kompetens och undervisning i Finland. Finlands Bank tillsammans med Statens ekonomiska forskningscentral och undervisnings- och kulturministeriet stöder inrättandet av enheten och har uttryckt sin beredskap att för sin del bistå med verksamhetsresurser till enheten.

"Det handlar om ett initiativ som syftar till att skapa en internationellt framstående enhet för nationalekonomisk forskning och undervisning i Finland. Enheten skulle avsevärt förstärka den makroekonomiska undervisningen och forskningen i vårt land. Finlands Bank har för sin del beslutat stödja spetsenheten", sade chefdirektör Erkki Liikanen. Analys av penning- och finanspolitiska effekter utgör en central del av makroekonomin.

Det är viktigt för Finland att hänga med i den internationella nationalekonomiska utvecklingen. Finlands Bank yttrade sig den 14 november 2016 om utvecklingsbehoven inom nationalekonomin i Finland. I yttrandet betonades att ekonomisk-politisk analys på hög nivå, som behövs för beslutsfattandet, också framöver förutsätter högklassig undervisning och forskning, framför allt inom makroekonomi och finansiering.

Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Tuomas Välimäki, telefon 09 183 25 82.