Suomen Pankin johtokunta on nimittänyt rahapolitiikka- ja tutkimusosaston osastopäälliköksi TTT Juha Kilposen viiden vuoden määräajaksi 13.11.2023 saakka. Kilponen seuraa tehtävässä KTT Tuomas Välimäkeä, jonka pankkivaltuusto nimitti Suomen Pankin johtokunnan jäsenen tehtävään 12.7.2018 alkaen.

Juha Kilponen on toiminut vuodesta 2014 toimistopäällikkönä rahapolitiikka- ja tutkimusosaston ennustetoimistossa ja sitä ennen asiantuntija-, tutkimusohjaaja- ja neuvonantajatehtävissä Suomen Pankin tutkimusyksikössä. Pankin palveluksessa ollessaan hän on toiminut vanhempana neuvonantajana Euroopan väliaikaisessa vakausmekanismissa ja asiantuntijana Euroopan keskuspankissa.

Kilponen on koulutukseltaan taloustieteen tohtori. Hän väitteli tohtoriksi Euroopan yliopistoinstituutista Firenzestä vuonna 1999 rahapolitiikan ja palkanmuodostuksen välisestä vuorovaikutuksesta. Kilponen on yksi Suomen Pankin ennustemallin, Aino-mallin, kehittäjistä sekä tunnettu ja tunnustettu talouden mallintamisen ja ennustamisen asiantuntija.

Kilponen on julkaissut laajasti artikkeleita vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa, kirja-artikkeleita, monografeja ja muita tutkimusartikkeleita. Hän on taloustieteen laitoksen dosenttina Turun yliopistossa ja toiminut makrotaloustieteen luennoitsijana Kansantaloustieteen valtakunnallisessa tohtorikoulutusohjelmassa.

Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto tukee Suomen Pankin osallistumista euroalueen yhteisen rahapolitiikan määrittelyyn. Se arvioi Suomen talouden tilaa ja valmistelee pankin kannanotot kotimaiseen talouspolitiikkaan. Osasto vastaa Suomen Pankin tutkimustoiminnasta, jossa painopiste on makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden vuorovaikutuksen ja vakauden tutkimuksessa. Osastoon kuulu myös Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT), jossa seurataan ja analysoidaan Venäjän ja Kiinan ajankohtaista kehitystä sekä tehdään pitkäjänteistä akateemista tutkimustyötä.

Lisätietoja antaa pääjohtaja Olli Rehn, puh. 09 183 2001.