Viimeviikkoisessa kokouksessaan EKP:n neuvosto arvioi euroalueen talousnäkymien heikentyneen nopeasti. EKP:n tuoreimman ennusteen mukaan BKT kasvaa hitaammin tänä vuonna kuin vielä joulukuussa ennustettiin, koska epävarmuus maailmantalouden kehityksestä on lisääntynyt ja euroalueen viennin kasvu hidastunut. Euroalueen inflaatiopaineet ovat edelleen vaimeita. EKP:n ennusteen mukaan inflaatio on jäämässä hintavakaustavoitetta hitaammaksi.

Tarkastelun perusteella EKP:n neuvosto päätti vahvistaa rahapoliittisen elvytyksen vaikutusta, jotta inflaatio palautuisi tavoitteen mukaiseksi.

Ensiksi, neuvosto ilmoitti, että ohjauskorkojen odotetaan nyt pysyvän nykyisellä tasolla ainakin vuoden 2019 loppuun saakka. Aikaisemmin ohjauskorkojen odotettiin pysyvän tällä tasolla ensi kesän yli.

Toiseksi, neuvosto päätti aloittaa kolmannen kohdennettujen pidempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjan. Uudet rahoitusoperaatiot ylläpitävät pankkien kykyä rahoittaa euroalueen yrityksiä ja kotitalouksia sekä tehostavat rahapolitiikan välittymistä.

Kolmanneksi, neuvosto vahvisti aiemman päätöksensä, että omaisuuserien osto-ohjelmassa ostettujen arvopapereiden uudelleensijoituksia jatketaan täysimääräisesti vielä pidemmän aikaa sen jälkeen, kun EKP:n neuvosto alkaa nostaa ohjauskorkoja, ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen suotuisan likviditeettitilanteen ja vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan ylläpitämiseksi.

”EKP:n neuvoston uudet päätökset vahvistavat rahapolitiikan elvyttävää vaikutusta entisestään. Ne ylläpitävät kevyitä rahoitusoloja, tukevat luotonantoa yrityksille ja kotitalouksille ja kohentavat talouskasvua ja työllisyyttä”, sanoi Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn Euro & talous -verkkojulkaisun tiedotustilaisuudessa.

Rahapolitiikan toimintaympäristö on muuttunut kriisin aikana ja sen jälkeen. Luonnollinen korkotaso on laskenut ja inflaatio-odotukset ovat jääneet aikaisempaa alhaisemmalle tasolle. Inflaatio-odotukset ovat olleet EKP:n hintavakaustavoitetta alempia niin pitkään, että niistä on tullut itseään toteuttavia. ”Olen ehdottanut, että neuvosto arvioisi EKP:n rahapoliittista strategiaa uudelleen uusimman taloustieteellisen tutkimuksen ja muuttuneen rahapolitiikan toimintaympäristön valossa. Tarkastelu tukisi sitä, että EKP:n rahapolitiikka on tehokasta ja uskottavaa myös talouden muuttuneessa ympäristössä”, pääjohtaja Rehn tähdensi.

Tänään eurojatalous.fi-verkkosivuilla ilmestyvässä Euro & talous -lehdessä julkaistaan Suomen Pankin asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita etenkin euroalueen talouskehityksestä ja rahapolitiikasta.

Lisätietoja antaa toimistopäällikkö Hanna Freystätter, puh. 09 183 2490.