Elisa Newby on toiminut vuodesta 2018 viestintäpäällikkönä johdon sihteeristössä, sitä ennen markkinaoperaatioiden toimiston päällikkönä pankkitoimintaosastolla ja ekonomistina rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla. Newby on jäsen Euroopan keskuspankkijärjestelmän viestintäkomiteassa ja osallistunut aikaisemmin mm. Euroopan keskuspankkijärjestelmän rahapolitiikan toimeenpanon työryhmän ja ennustetyöryhmän toimintaan.

Elisa Newby on koulutukseltaan taloustieteen tohtori. Hän väitteli tohtoriksi University of St Andrewsista vuonna 2007. Hänen väitöskirjansa tarkasteli uskottavan rahapolitiikan reunaehtoja kriisin aikana. Väitöskirjan pääartikkeli on julkaistu Journal of Economic Dynamics and Control’ssa vuonna 2012. Ennen tuloaan Suomen Pankkiin vuonna 2010 Newby toimi taloustieteen lehtorina ja Fitzwilliam Collegen jäsenenä University of Cambridgessa.

Johdon sihteeristö toimii ylimmän johdon esikuntana. Osasto vastaa päätöksenteon ja kansainvälisten linjausten valmistelusta, strategisesta suunnittelusta sekä viestintätoiminnoista ja juridisista palveluista. Johdon sihteeristö huolehtii johtokunnan jäsenten assistenttipalveluista sekä toimii johtokunnan ja pankkivaltuuston sihteeristönä. Lisäksi osasto hoitaa rahamuseon toimintaa ja koordinoi talousosaamisen kehittämistä.