Osastopäällikkö, KTM Mika Pösö Suomen Pankista (49) on nimitetty Pohjoismaiden ja Baltian maiden edustajaksi Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) johtokuntaan. Kolmevuotinen kausi Pohjoismaiden ja Baltian maiden toimiston johtajana Washington D.C:ssä alkaa tammikuussa 2020.

Pösö on toiminut Suomen Pankin johdon sihteeristön päällikkönä vuodesta 2012 ja sitä ennen erilaissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä pankin eri osastoilla vuodesta 1995. Vuosina 2000–2004 hän työskenteli ekonomistina Euroopan keskuspankissa rahapolitiikan ja markkinaoperaatioiden osastoilla. Pösö on edustanut Suomen Pankkia useissa eurojärjestelmän komiteoissa ja työryhmissä sekä toiminut yhtenä Suomen Pankin pääjohtajan avustajista EKP:n neuvoston kokouksissa.

IMF:n johtokunnassa Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiirillä on yhteinen edustaja. Johtokunta vastaa IMF:n päivittäisten asioiden hoidosta. Johtokuntaan kuuluu johtokunnan puheenjohtajana toimivan IMF:n toimitusjohtajan lisäksi 24 jäsentä, jotka ovat jäsenmaiden tai useita maita käsittävien vaalipiirien nimittämiä. Suomen Pankki vastaa Suomen yhteyksistä Kansainväliseen valuuttarahastoon.