Pankkivaltuusto on tänään vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen ja päättänyt Suomen Pankin johtokunnan esityksestä, että pankki tulouttaa valtiolle 143 milj. euroa.

Suomen Pankin tilintarkastettu tulos tilikaudelta 2018 on 230 milj. euroa. Suomen Pankista annetun lain mukaan voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitonjaosta voidaan päättää toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua.

Voitonjakoesitystä tehdessään johtokunta arvioi, että Suomen Pankin vakavaraisuus on riittävä kattamaan pankin tehtävien hoitamisesta johtuvat riskit. Näillä perusteilla valtiolle jaetaan suurempi osuus vuoden 2018 voitosta kuin pääsäännön mukainen puolet. Näin on tehty edellisinäkin vuosina.

Suomen Pankin tuotot koostuvat pääasiassa setelistön ja eurojärjestelmän rahapolitiikan erien korkotuotoista sekä valuuttavarannon ja muun oman rahoitusvarallisuuden sijoitustuotoista. Vuoden 2018 korkokate on 697 milj. euroa (2017: 567 milj. euroa). Rahapoliittisten omaisuuserien osto-ohjelmien netto-ostot jatkuivat vuoden 2018 loppuun saakka, ja pankkijärjestelmän likviditeetti kasvoi. Korkokatetta kasvattivat pääasiassa liikepankkien tekemät keskuspankkitalletukset, joista pankeilta peritään negatiivista korkoa. Valuuttamääräiset korkotuotot kasvattivat rahoitusvarallisuuden korkotuottoja, mutta euromääräiset korkotuotot supistuivat edellisestä vuodesta.

Suomen Pankin taseen kasvu hidastui vuoden 2018 aikana, kun EKP:n neuvosto vähensi rahapoliittisten osto-ohjelmiensa kuukausittaisia netto-ostoja. Osto-ohjelmat kuitenkin kasvattivat Suomen Pankin vastuita”, sanoi Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen. Keskuspankkitoiminnan harjoittamisesta aiheutuvien riskien varalta tehtiin 50 milj. euron yleisvaraus.

Suomen Pankki kattaa tuotoillaan toimintansa kulut ja varaukset. Toimintakulut ilman setelihankintoja ja ylimääräistä eläkerahastomaksua ovat 97 milj. euroa (2017: 90 milj. euroa).

Suomen Pankin tilinpäätös, joka sisältää myös Finanssivalvonnan tuotot ja kulut, on julkaistu tänään 15.3.2019 Suomen Pankin verkkosivustolla.

Lisätietoja antaa johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen, puh. 09 183 2007.