Rahamuseon kevään 2020 yleisötilaisuuksissa esiin nousevat rahapolitiikan strategian uudelleenar-viointi, rahan ja maksamisen digitalisoituminen sekä talouden näkymät.

Yleisötilaisuuksilla Suomen Pankki haluaa edistää kansalaisten talousosaamista ja finanssimarkkinoi-den tuntemista. Tavoitteena on myös lisätä vuoropuhelua yleisön kanssa.

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Ne pidetään Suomen Pankin rahamuseossa osoit-teessa Snellmaninkatu 2, Helsinki. 


ti 4.2.   Puhutaan rahapolitiikasta – miksi EKP uusii strategiansa?
            Pääjohtaja Olli Rehn

ti 25.2. Rahatalous vuonna 2020
           Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja

ti 10.3. Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murroksessa
            Lakimies Armida Rantanen, Finanssivalvonta

ti 24.3. Maailmantalous 2020: Kiinan vuosikymmen?
            Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen

ti 31.3. Maksaminen muuttuu – mitä keskuspankki ajattelee?
            Toimistopäällikkö Jussi Terho

ti 7.4.   Suomen pitkän aikavälin talouskasvu
            Kansakunnan tie köyhyydestä vaurauteen
            Vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen

ti 21.4. Mitä tietoja sijoitustuotteista tulisi kertoa kestävän rahoituksen kohteissa?
            Markkinavalvoja Nina Männynmäki, Finanssivalvonta

ti 5.5.   Kuinka vakaa on Suomen rahoitusjärjestelmä?
            Toimistopäällikkö Paavo Miettinen esittelee tuoreen vakausarvion

ti 26.5. Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
            Toimistopäällikkö Niko Herrala

ti 9.6.   Suomen talousennuste
            Ennustepäällikkö Meri Obstbaum esittelee tuoreen arvion Suomen talouden
            kehityksestä

Lisätietoja antavat rahamuseon intendentti Jaakko Koskentola, puh. 09 183 2607, ja vanhempi vies-tintäasiantuntija Richard Brander, puh. 09 183 2206.

Rahamuseo tapahtumat kevät 2020