Myntmuseets publikevenemang våren 2020 fokuserar på översyn av den penningpolitiska strategin, digitala pengar och betalningar och de ekonomiska utsikterna.

Genom publikevenemangen vill Finlands Bank främja medborgarnas ekonomiska kunnande och kän-nedomen om finansmarknaden. Målet är också att öka dialogen med allmänheten.

Tillställningarna är gratis och öppna för alla. De hålls på Finlands Banks myntmuseum, Snellmansga-tan 2, Helsingfors. Tillställningarna börjar kl. 17 och seminariespråket är finska, om inte annat anges.


Ti 4.2   Några ord om penningpolitiken – varför ser ECB över sin strategi?
            Chefdirektör Olli Rehn

Ti 25.2 Pengar och ekonomin 2020
            Direktionens rådgivare Lauri Kajanoja

Ti 10.3 Digitalisering och grundläggande banktjänster under omvälvning
            Jurist Armida Rantanen, Finansinspektionen

Ti 24.3 Världsekonomin 2020: Kinas decennium?
            Senior ekonom Riikka Nuutilainen

Ti 31.3 Förändringar på betalningsområdet – vad tänker centralbanken?
            Byråchef Jussi Terho

Ti 7.4  Finlands långsiktiga ekonomiska tillväxt
           Nationens väg från fattigdom till välfärd
           Senior ekonom Arto Kokkinen

Ti 21.4 Vilken produktinformation bör lämnas om hållbara finansieringsobjekt?
            Marknadsövervakare Nina Männynmäki, Finansinspektionen

Ti 5.5   Hur stabilt är det finansiella systemet i Finland?
            Byråchef Paavo Miettinen presenterar Finlands Banks nyutkomna stabilitetsrapport

Ti 26.5 Euribor reformerades - referensräntor i förändring
            Byråchef Niko Herrala

Ti 9.6   Finlands Banks prognos för den finlänska ekonomin
            Prognoschef Meri Obstbaum presenterar den senaste analysen av den 
            ekonomiska tvecklingen i Finland.

Ytterligare upplysningar lämnas av Myntmuseets intendent Jaakko Koskentola, telefon 09 183 26 07 och senior kommunikationsexpert Richard Brander, telefon 09 183 22 06.