Oikeustieteen lisensiaatti (OTL) Marko Lavikkala on nimitetty Suomen Pankin turvallisuuspäälliköksi 1.3.2021 alkaen.  Hän siirtyy Suomen Pankkiin Yle:n turvallisuuspäällikön tehtävästä. Marko on aiemmin toiminut turvallisuuspäällikkönä Valtioneuvoston kansliassa sekä eri tehtävissä Poliisihallinnossa.

Turvallisuuspäällikön keskeisenä roolina on kehittää turvallisuustoimintaa ja riskienhallintaa sekä samalla johtaa turvallisuustoimintoa. Turvallisuustoimisto vastaa Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan toimintojen turvallisuudesta.