Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT ennustaa Venäjän kokonaistuotannon kasvavan ripeästi ja tuonnin vielä nopeammin vuosina 2011–2013. Talouden elpyminen maailman syvimpiin lukeutuneesta tuotannon pudotuksesta hidastui erityisesti syksyllä 2010. Talven piristymisen jälkeen BKT:n kasvun ennustetaan hidastuvan vuosien 2011–2012 noin 5 prosentin kasvusta kohti 4 prosenttia vuonna 2013, jos öljyn hinta on ennustejaksolla noin 100 dollaria tynnyriltä. BKT:n kasvua rajoittaa tuonnin nopea kasvu, jonka ennustetaan olevan noin 15 % vuonna 2011 ja noin 10 % vuosina 2012–2013. Venäjän talouskehitykseen liittyy erisuuntaisia riskejä. Esimerkiksi öljyn hinnan nousu oletetusta tukisi talouden kasvutahtia. Toisaalta inflaation pysyminen Venäjällä odotettua nopeampana veisi pohjaa yksityiseltä kulutukselta. Myös tuonnin arvioitua vahvempi kasvu rajoittaisi kotimaisen tuotannon kasvua ennustetusta.
 
Finanssikriisin aikana Kiina säilytti nopean talouskasvun investointipainotteisen elvytyspaketin ansiosta. Vuonna 2010 maan talous kasvoi 10,3 %. Elvytyspaketista johtuneen valtaisan luototuksen sekä elintarvikkeiden ja raaka-aineiden hintojen nousun aiheuttamien inflaatiopaineiden takia talouspolitiikan painopiste on sittemmin siirtynyt inflaation hillintään rahapolitiikkaa kiristämällä. Tämän seurauksena Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT uskoo Kiinan BKT:n reaalikasvun hidastuvan 9 prosenttiin vuonna 2011. Vuosina 2012–2013 kasvun ennustetaan hidastuvan edelleen 8 prosenttiin. Ennustejaksolla maailmantalouden uusien epävarmuuksien lisäksi inflaatio ja kiinteistösektorin ongelmat ovat suurimmat välittömät riskit tasapainoiselle talouskehitykselle.

Ennusteet löytyvät osoitteesta http://www.bof.fi/bofit.

Lisätietoja:  
Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, 010 831 2834 / vesa.korhonen(at)bof.fi (Venäjä)
Vanhempi ekonomisti Jouko Rautava, 010 831 2280 / jouko.rautava(at)bof.fi (Kiina)
Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, 010 831 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi (Venäjä ja Kiina)