LEHDISTÖTIEDOTE (epävirallinen käännös)
7.8.2011 – EKP:n pääjohtajan lausunto
 
1. Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto suhtautuu myönteisesti Italian ja Espanjan hallitusten ilmoituksiin, jotka koskevat uusia finanssi- ja rakennepoliittisia toimenpiteitä sekä uudistuksia. EKP:n neuvoston mielestä on välttämätöntä, että kummankin maan hallitukset toteuttavat nämä toimenpiteet ja uudistukset määrätietoisesti ja nopeasti tehostaakseen huomattavasti taloutensa kilpailukykyä ja pienentääkseen nopeasti julkisen talouden alijäämää.
 
2. EKP:n neuvosto pitää tärkeänä euroalueen valtion- tai hallitusten päämiesten sitoumusta pitää tiukasti kiinni sovituista finanssipoliittisista tavoitteista, jotka vahvistettiin euroalueen huippukokouksessa 21.7.2011. Tärkeä elementti on myös talouden kasvupotentiaalin edistäminen.
 
3. EKP:n neuvosto katsoo olevan välttämätöntä, että kaikki euroalueen huippukokouksessa sovitut päätökset toteutetaan pikaisesti. Näin ollen EKP:n neuvosto suhtautuu myönteisesti Saksan ja Ranskan tänään antamaan yhteiseen sitoumukseen.
 
4. EKP:n neuvosto pitää ratkaisevan tärkeänä euroalueen valtion- tai hallitusten päämiesten julkilausumaa kunnioittaa ehdottoman päättäväisesti ja täysimääräisesti omia valtiollisia sitoumuksiaan, mikä on ratkaiseva tekijä koko euroalueen rahoitusvakauden turvaamisessa.
 
5. EKP:n neuvosto pitää samoin ratkaisevan tärkeänä, että hallitukset ovat valmiita aktivoimaan Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) jälkimarkkinoilla heti kun se on toimintavalmis. Välineen aktivoiminen perustuu EKP:n analyysiin, jonka mukaan rahoitusmarkkinoilla on rahoitusvakautta uhkaava poikkeuksellinen tilanne.
 
6. Edellä kuvatun arvion perusteella EKP alkaa aktiivisesti toteuttaa arvopaperimarkkinoita koskevaa ohjelmaansa (Securities Markets Programme). Ohjelma luotiin palauttamaan EKP:n neuvoston rahapoliittisten päätösten parempi välittyminen – ottaen huomioon toimintakyvyltään häiriintyneet markkinasegmentit – ja siten varmistamaan hintavakaus euroalueella.