Suomen Pankki on julkaissut Suomen maksutaseen vuosikatsauksen.
 
Katsauksen aihepiirejä ovat vaihtotase, suorat sijoitukset, arvopaperisijoitukset sekä rahalaitosten ulkomaiset saamiset ja velat. Lisäksi katsaukseen sisältyy kehikkoartikkeli maksutaseen virheellisiin ja tunnistamattomiin eriin liittyneen selvitystyön etenemisestä. Vuoden 2010 tietojen ohella katsauksessa analysoidaan vaihtotaseen ja arvopaperisijoitusten kehitystä myös alkuvuonna 2011.
 
Vaihtotaseen alijäämä kasvoi lähes 1,7 mrd. euroon vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Se on 1,2 mrd. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Eniten alijäämää lisäsi alkuvuoden heikko kauppatase, mutta myös palveluiden ja tuotannontekijäkorvausten alijäämä lisääntyi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kauppataseen heikentymisen taustalla on mm. energiatuotteiden hinnan nousu, joka on kasvattanut tavaratuonnin arvoa suhteessa enemmän kuin viennin.
 
Vuonna 2010 suorat sijoitukset sekä Suomesta ulkomaille että ulkomailta Suomeen olivat edellisvuotista merkittävästi suuremmat. Suomalaisten sijoituskohteiden läpi takaisin ulkomaille virranneet ulkomaisten sijoittajien sijoitukset kasvattivat poikkeuksellisen paljon sijoitusvirtoja. Suomen läpi virtaavan pääoman osuus on kasvanut 2000-luvulla.
 
Vuonna 2010 pääomaa virtasi arvopaperisijoituksina edelleen runsaasti Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen, mutta edellisvuotiseen verrattuna sijoitusvirrat kuitenkin supistuivat hieman. Sijoitusten nettovirta suuntautui voimakkaasti Suomesta ulkomaille. Pääomanliikkeet ovat jatkuneet pitkälti samantyyppisinä vuoden 2009 loppupuolelta lähtien, ja niiden nykyinen kehitys vastaa yleispiirteissään myös 2000-luvulla ennen maailmanlaajuista finanssikriisiä vallinnutta tilannetta. Tammi-kesäkuussa 2011 suomalaisten osakkeiden hintojen alentuminen pudotti merkittävästi ulkomailta Suomeen tehtyjen arvopaperisijoitusten markkina-arvoa.
 
Katso koko Suomen maksutaseen vuosikatsaus: http://www.suomenpankki.fi/link/9ef22a65390b46169b9e64141267100c.aspx?epslanguage=fi
 
Maksutaseen vuosikatsaus ilmestyy ruotsiksi ja englanniksi 31.10.2011.
Lisätietoja: ekonomisti Anne Turkkila, puh. 010 831 2175