Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT ennustaa Venäjän BKT:n kasvavan vuosina 2012–2013 yli 3,5 % vuodessa. Kasvu hidastuu hieman vuonna 2014. Ennuste perustuu oletukseen, että öljyn hinta laskee lievästi. Viime vuosina Venäjän tuonti on elpynyt lamasta voimakkaasti, mutta ennustejaksolla sen kasvu hidastuu. Ennusteen riskien arvioidaan painottuvan valtaosin odotettua heikomman kehityksen suuntaan maailmantalouden epävarmuuksien johdosta ja kohdistuvan niin Venäjän kulutukseen, vientiin kuin investointeihin.
 
Kiinan talouskasvu jatkuu vahvana huolimatta pienestä hidastumisesta. Elvytystoimien ansiosta Kiinan BKT kasvaa 8 prosentin tuntumassa vuosina 2012–2013. Tulevaisuudessa rakennetekijät hidastavat kasvua, ja vuonna 2014 kasvuvauhdin odotetaan olevan 7 %. Talouspolitiikan toimintavapautta rajoittavat edellisen elvytyskierroksen ylisuuresta luototuksesta aiheutuneet ongelmat. Riskit ennustettua huonommasta kehityksestä ovat kasvaneet kansainvälisen tilanteen heikkenemisen myötä.
 
Ennusteet löytyvät osoitteesta http://www.bof.fi/bofit.

Lisätietoja:  
vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, puh. 010 831 2834 / vesa.korhonen(at)bof.fi (Venäjä)
vanhempi ekonomisti Jouko Rautava, puh. 010 831 2280 / jouko.rautava(at)bof.fi (Kiina)
tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, puh. 010 831 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi (Venäjä ja Kiina)