Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT ennustaa Venäjän BKT:n kasvavan vuosina 2012–2014 noin 3,5 % vuodessa. Kasvu hidastuu ennustejakson loppua kohden. Öljyn hinnan oletetaan laskevan ennustejaksolla hieman. Venäjän tuonnin arvioidaan kasvavan noin 7 % vuodessa.  Ennusteen riskien arvioidaan olevan valtaosin alasuuntaisia.
 
Kiinan talouskasvu jatkuu vahvana, vaikka vauhti hieman hidastuukin. Vuosina 2012–2013 Kiinan BKT kasvaa 8 %, minkä jälkeen kasvu hidastuu 7 prosenttiin vuonna 2014. Kasvun hidastuminen johtuu talouden rakennetekijöistä. Talouspolitiikassa päänvaivaa aiheuttaa elvytyspolitiikasta johtuneen luottokuplan ongelmien selvittäminen. Toinen vaikea politiikkalohko on talousuudistusten jatkaminen.
 
Ennusteet löytyvät osoitteesta http://www.bof.fi/bofit.

Lisätietoja: 
 vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, puh. 010 831 2834 / vesa.korhonen(at)bof.fi (Venäjä)
 vanhempi ekonomisti Jouko Rautava, puh. 010 831 2280 / jouko.rautava(at)bof.fi (Kiina)
 tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, puh. 010 831 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi (Venäjä ja Kiina)