Maksamisen asiantuntijat pohtivat 10.5.2012 Suomen Pankin kuudetta kertaa järjestämässä Maksufoorumissa eurooppalaisen vähittäismaksamisen tulevaisuuteen ja turvallisuuteen liittyviä haasteita. Toisena teemana tarkasteltiin, miten eri toimijoiden tulisi omalta osaltaan varautua päivittäisen maksuliikkeen häiriöihin.
 
Eteneminen yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) tilisiirron ja suoraveloituksen käyttöönotossa on nostanut esiin tarpeen kehittää myös muita maksutapoja. Julkaisemansa ns. vihreän kirjan ja julkisen kuulemisen pohjalta Euroopan komissio on valmistelemassa kortti-, verkko- ja mobiilimaksamista koskevia toimenpiteitä. Maksamisen turvallisuuteen liittyvät näkökohdat ovat myös viime aikoina nousseet entistä enemmän esiin mm. maksukorttitietojen väärinkäytön ja verkkopankkirikollisuuden kasvun myötä. Euroopan keskuspankkijärjestelmä ja kansalliset valvontaviranomaiset ovat tiivistäneet yhteistyötään perustamalla yhteisen foorumin (SecuRe Pay) maksamisen turvallisuuden lisäämiseksi.
 
Suomessa ollaan erittäin riippuvaisia sähköisistä maksutavoista, kuten kortilla maksamisesta ja tilisiirroista. Häiriöt näiden toiminnassa vaikuttavat laajalti koko yhteiskuntaan. Sujuva päivittäinen maksuliike edellyttää, että maksuketjun jokainen osapuoli huolehtii varajärjestelyjen toimivuudesta.
 
Maksufoorumin avannut Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen korosti avauspuheenvuorossaan turvallisen ja luotettavan maksamisen tärkeyttä: jo lyhytkestoisetkin häiriöt vaikuttavat haitallisesti kuluttajien ja yritysten arkipäivään ja pidempikestoiset häiriöt voivat halvaannuttaa koko yhteiskunnan toiminnan.
 
”Luotettavasti ja tehokkaasti toimivat maksujärjestelmät muodostavat taloutemme selkärangan. Turvalliset maksujärjestelmät edistävät osaltaan kestävää talouskasvua, työllisyyttä ja suomalaista hyvinvointia. Maksuketjun jokaisen osapuolen tulee osaltaan varmistaa, että keskeisimpien maksutapojen käyttö on sujuvaa ja häiriötöntä”, Liikanen painotti.
 
Maksufoorumin tavoitteena on yhdistää suomalaiset toimijat ja auttaa luomaan yhteinen näkemys maksamisen kehittämisestä. Yhteisen vision pohjalta eri osapuolet voivat viedä kehitystä toivottuun suuntaan niin kotimaassa kuin eurooppalaisilla foorumeilla. Tämänvuotisen Maksufoorumin yhteydessä järjestetään jo neljännen kerran yhtenäistä euromaksualuetta käsittelevä SEPA-foorumi. 
 
Lisätietoja Maksufoorumista antaa neuvonantaja Marianne Palva (marianne.palva(at)bof.fi, puh. 010 831 2304). Lisätietoja SEPA-foorumista saa Finanssialan Keskusliiton verkkosivuilta (www.fkl.fi).