Finanssikriisi on selkeästi näkynyt ulkomailta Suomeen suuntautuvissa suorissa sijoituksissa, ja sijoitusvirrat ovat jääneet vuodesta 2008 alkaen merkittävästi pienemmiksi kuin aiempina vuosina. Yleisesti Suomeen suuntautuvat sijoitusvirrat ovat 2000-luvulla noudattaneet kansainvälistä kehitystä. Kriisin jälkeen sijoitusvirrat supistuivat globaalisti, mutta ovat parin viime vuoden aikana jo hieman elpyneet. Tiedot käyvät ilmi Suomen Pankin tänään julkaisemasta Suomen maksutaseen vuosikatsauksesta http://www.suomenpankki.fi/link/9ef22a65390b46169b9e64141267100c.aspx?epslanguage=fi
 
Sen sijaan suomalaiset sijoittajat ovat kriisistä huolimatta jatkaneet liiketoimintojensa laajentamista ulkomailla, ja vuosittaiset Suomesta ulkomaille suuntautuneet suorien sijoitusten pääomavirrat ovat olleet suurempia kuin kriisiä edeltäneitä vuosina.
 
Yritysten kaikessa ulkomaisessa rahoituksessa vieraan pääoman ehtoinen rahoitus on kasvattanut merkitystään. Erityisesti konsernin sisäisten erien merkitys on kasvanut.
 
Kaikkiaan suomalaiset yritykset toivat vuoden 2012 alkupuoliskolla ulkomailta vieraan pääoman ehtoista rahoitusta nettomääräisesti vajaat 7 mrd. euroa ja oman pääoman ehtoista rahoitusta vajaat 2 mrd. euroa. Suomeen virtasi pääomaa ulkomaisten sijoittajien ostaessa suomalaisten yritysten osakkeita ja velkapapereita sekä konsernin sisäisten vieraan pääoman ehtoisten erien kasvaessa. Vuonna 2011 vieraan pääoman ehtoinen rahoitus väheni nettomääräisesti 3 mrd. eurolla ja oman pääoman ehtoinen rahoitus supistui 2 mrd. eurolla.
 
Suomen maksutaseen vuosikatsauksessa käsitellään lisäksi valtion ja rahalaitosten liikkeeseen laskemien joukkolainojen myyntejä ulkomaille sekä vaihtotaseen alijäämän rakennetta. Lisäksi katsauksen kehikossa tarkastellaan maksutaseen virheellisiin ja tunnistamattomiin eriin liittyviä haasteita.
 
Maksutaseen vuosikatsaus ilmestyy englanniksi 26.10.2012.
 
Lisätietoja: ekonomisti Anne Turkkila, puh. 010 831 2175.