Sääntömuutos 9.11.2012

 
Euroopan keskuspankin suuntaviivoja EKP/2012/18 eurojärjestelmän rahoitusoperaatioi-hin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä on muutettu suuntaviivoilla EKP/2012/23. Suomen Pankin sääntöjä vastapuolille ja asiakkaille muu-tetaan annettujen suuntaviivojen mukaisesti.
 
Luku 3.2.1.2 Vakuuskelpoisuus: jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät
 
Euromääräisten instrumenttien ohella eurojärjestelmä hyväksyy väliaikaisena toimenpi-teenä keskuspankkiluoton vakuudeksi tiettyjä Englannin punnan, Japanin jenin ja Yhdys-valtain dollarin määräisiä jälkimarkkinakelpoisia velkainstrumentteja.
 
Luku 3.2.3.2 Jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien riskienhallinta
 
Lukuun on lisätty Englannin punnan, Japanin jenin ja Yhdysvaltain dollarin määräisiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin sovellettavat arvonalennusprosentit.