Regeländring 9.11.2012

 
Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2012/18 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas har ändrats genom riktlinje ECB/2012/23. Finlands Banks regler för motparter och kunder ändras i enlighet med riktlinjen.
 
3.2.1.2 Urvalskriterier för omsättbara tillgångar
 
Utöver skuldförbindelser denominerade i euro godtar Eurosystemet temporärt vissa omsättbara skuldförbindelser denominerade i engelska pund, japanska yen och US-dollar som säkerhet för centralbankskredit.
 
3.2.3.2 Riskhantering av omsättbara tillgångar
 
Avsnittet har kompletterats med värderingsavdrag för omsättbara skuldförbindelser denominerade i engelska pund, japanska yen och US-dollar.