Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto hyväksyi tänään EKP:n tilintarkastetun tilinpäätöksen vuodelta 2012.
 
Vuonna 2012 EKP:n jakamaton voitto oli 2 164 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 voittoa kertyi 1 894 miljoonaa euroa. EKP:n neuvosto päätti siirtää riskivaraukseen 1 166 miljoonaa euroa 31.12.2012, mikä kasvatti riskivarauksen nykyiseen enimmäissuuruuteensa eli 7 529 miljoonaan euroon. Riskivarauksella varaudutaan valuuttakurssi-, korko- ja luottoriskeihin sekä kullan hintariskiin, joita seurataan jatkuvasti. Varauksen suuruus ja tarve tarkistetaan vuosittain.