Virtuaalivaluutat ovat internetissä toimivien yhteisöjen keskenään käyttämiä vaihdannan välineitä.  Bitcoin-niminen elektroninen vaihdantaväline on niistä tunnetuin. Virtuaalisten valuuttojen käyttö maksamisessa on Suomessa toistaiseksi vähäistä.

Suomen Pankki seuraa virtuaalisten valuuttojen kehitystä vaihdannan välineenä samoin kuin näiden välineiden mahdollisia vaikutuksia maksu- ja rahoitusjärjestelmään. Bitcoin ei nykyisellään vaikuta rahoitusjärjestelmän vakauteen. Bitcoinin käyttöön liittyy kuitenkin maksajan kannalta riskejä, ja sen arvo virallisissa valuutoissa mitattuna on vaihdellut merkittävästi.

Bitcoin ei nykymuodossaan täytä virallisen rahan tai maksupalvelulain mukaisen maksuvälineen kriteerejä. Sen käyttö maksamisessa nojaa maksajan ja maksunsaajan keskinäiseen sopimukseen, eivätkä viranomaiset laske sitä liikkeeseen. Virtuaalivaluutan arvo perustuu sen kysyntään ja tarjontaan. Bitcoinin ostovoimasta tai sen vakaudesta eivät vastaa viranomaiset tai mikään julkinen taho, ja se voi menettää arvonsa. Bitcoinin käyttöä ei tällä hetkellä valvota ja säännellä. 

Lisätietoja antaa
toimistopäällikkö Päivi Heikkinen, puh. 010 831 2137.