​Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT arvioi Ukrainan kriisin lisäämän epävarmuuden vaikuttavan Venäjän talouteen ja etenkin yksityisiin investointeihin siinä määrin, että maan BKT ei kasva tänä vuonna. Vuosina 2015–2016 talous elpyy vähitellen, jos kriisin lisäämään epävakauteen liittyvät rahoitusmarkkinareaktiot ovat rajallisia eivätkä pakotteet pitkity ja laajene. Tuonti on jo supistunut tuntuvasti ja pysyy nykyisellään ennen elpymistään vuoden 2015 jälkeen. Ennustettua heikomman kehityksen riskit ovat hyvin merkittäviä ja laaja-alaisia. Talouden kasvun ja kehityksen edellytykset heikkenevät yksityisten investointien lykkääntyessä ja valtion suunnatessa menoja ennen muuta puolustukseen sekä pyrkiessä aiempaa enemmän omavaraiseen tuotantoon.

Kiinan talouskasvu on viime vuosina painunut alle 8 prosentin, ja kasvu hidastuu edelleen tulevina vuosina. Aikaisempaan tapaan BKT:n kasvun uskotaan vuosina 2014–2015 yltävän noin 7 prosenttiin ja hidastuvan 6 prosentin paikkeille ennustejakson lopulla vuonna 2016. Myönteisen kehityksen jatkuminen edellyttää kuitenkin yritysten ja paikallishallinnon velkaongelman pitämistä kurissa sekä vahvaa uudistuspolitiikkaa uusien kasvumoottoreiden synnyttämiseksi ja riskien hallitsemiseksi. Kiinan kasvumallin muuttumisen ja rakenteellisten uudistusten takia ajoittaiset markkinahäiriöt ovat ilmeisiä myös vastaisuudessa.

Ennusteet löytyvät osoitteesta:
Venäjä-ennuste: http://www.suomenpankki.fi/link/6ec6f53e2820432eae5f0d8af4ce6945.aspx?epslanguage=fi
Kiina-ennuste: http://www.suomenpankki.fi/link/630dc99eeb3c481fb757e50874ac3d82.aspx?epslanguage=fi

Lisätietoja:  

vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, puh. 010 831 2834 / vesa.korhonen(at)bof.fi (Venäjä)
neuvonantaja Jouko Rautava, puh. 010 831 2280 / jouko.rautava(at)bof.fi (Kiina)
tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, puh. 010 831 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi (Venäjä ja Kiina).