Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT ennustaa Venäjän talouden supistuvan noin 4 % vuonna 2015, jos öljyn hinta on vähän alle 55 dollaria barrelilta. Epävarmuus vähentää investointeja ja inflaatio kulutusta. Öljyn vienti kasvaa. Tuonti on neljäsosan pienempi kuin vuonna 2014. Vuosina 2016–2017 öljyn hinta nousee melko lievästi, mutta vuoden 2014 hinnan pudotus rasittaa taloutta vielä vuonna 2016, jolloin talous ja tuonti supistuvat hieman ennen vähittäistä elpymistään. Kasvu jää hitaaksi, ja syynä tähän ovat investointien vähäisyys ja systeemipuutteet. Epävarmuutta ylläpitää mm. jännite Itä-Ukrainassa. Elvytysmahdollisuudet ovat vähissä. Ennusteeseen sisältyy suuria investointien ja tuonnin kehitystä koskevia riskejä.

Kiinan talouskasvu on jatkanut hidastumistaan odotetulla tavalla. BOFIT ennustaa Kiinan kasvun yltävän vielä noin 7 prosenttiin vuonna 2015, mutta hidastuvan 6 prosentin paikkeille vuosina 2016–2017. Uusien kasvumoottoreiden kehittäminen sekä ongelmien hoitaminen edellyttävät kuitenkin määrätietoisia uudistuksia, joihin sopeutuminen tuo mukanaan eriasteisia talouden häiriöitä. Kun kasvu hidastuu ja velkaantuminen lisääntyy, riski Kiinan talouden ennustettua huonommasta kehityksestä suurenee.

Ennusteet löytyvät täältä.

Lisätietoja:  

vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, puh. 010 831 2834 / vesa.korhonen(at)bof.fi (Venäjä)
neuvonantaja Jouko Rautava, puh. 010 831 2280 / jouko.rautava(at)bof.fi (Kiina)
tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, puh. 010 831 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi (Venäjä ja Kiina).