​Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT ennustaa, että Venäjän BKT supistuu 3 % vuonna 2016 (3,7 % vuonna 2015), jos öljyn hinta on runsaat 40 dollaria tynnyriltä eli 60 % alempi kuin vuonna 2014. Venäjän tuonti, joka supistui 30 % vuosina 2014–2015, vähenee arvion mukaan tänä vuonna vielä kymmenesosan verran. Kotimaisen kysynnän tämänvuotisen luisun taustalla on edelleen mm. varsin nopeana pysyttelevä inflaatio, joka syö ostovoimaa taloudessa ja supistaa esimerkiksi valtiontalouden menoja reaalisesti. Öljyn hinnan loiva nousu elvyttää vähitellen taloutta ja tuontia vuonna 2018, mutta talouskasvu jää hitaaksi epävarmuuksien ja yritysten heikon toimintaympäristön vuoksi. Ennusteen keskeiset riskit liittyvät mm. öljyn hintaan ja Venäjän tuontiin.

Kiinan talouskasvun hidastuminen jatkui vuonna 2015 ja BKT kasvoi hieman vajaat 7 %. Negatiivisista markkinareaktioista huolimatta pitkän aikavälin kehitysnäkymät eivät ole suuresti muuttuneet. Kasvun maltillinen hidastuminen jatkuu, ja talouden rakennemuutos etenee. BOFIT ennustaa Kiinan talouden kasvavan aiemmin ennustetun mukaisesti noin 6 % vuosina 2016–2017. Vuonna 2018 kasvu hidastuu 5 prosentin paikkeille. Talouden avautuminen etenee, mutta tuo samalla mukanaan uusia riskejä, joiden lieventämiseksi vaaditaan politiikkatoimenpiteiden selkeyttä ja avoimuutta. Korkeaksi kohonnut velka-aste lisää vakavien häiriöiden mahdollisuutta.

Ennusteet löytyvät täältä.

Lisätietoja:

vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, puh. 010 831 2275 / vesa.korhonen(at)bof.fi (Venäjä)
ekonomisti Riikka Nuutilainen, puh. 010 831 2518 / riikka.nuutilainen(at)bof.fi (Kiina)
tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, puh. 010 831 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi (Venäjä ja Kiina).