​Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT ennustaa Venäjän BKT:n pienenevän vuonna 2016 prosentin ja tuonnin vähenevän noin 7 %. BKT:n supistumista on tänä vuonna lieventänyt öljyn hinnan nousu ja ruplan alhaisesta kurssista aiheutunut tuonnin jyrkkä väheneminen. Öljyn hinnan oletetaan nousevan tämän vuoden alle 45 dollarista vajaaseen 55 dollariin vuonna 2018. BKT elpyy vähitellen vuonna 2017, mutta kasvu jää hitaaksi muun muassa riittämättömien investointien vuoksi. Kun talous toipuu ja Venäjän vientitulot lisääntyvät, tuonti alkaa kasvaa maltillisesti. Keskeiset ennusteriskit koskevat edelleen öljyn hintaa, tuontia ja valtiontaloutta.

Kiinan talous on kuluvana vuonna kasvanut valtion elvyttävän politiikan siivittämänä hieman odotettua nopeammin. BKT:n odotetaan kasvavan noin 6,5 % vuonna 2016. Kasvunäkymissä ei kuitenkaan ole tapahtunut muutoksia, vaan kasvun odotetaan hidastuvan 6 prosenttiin vuonna 2017 ja 5 prosenttiin vuonna 2018. Kasvun hidastuminen on luonnollinen kehityskulku. Talouden rakennemuutos etenee, ja kulutuskysynnän sekä palveluiden rooli taloudessa lisääntyy. Talouskehitykseen liittyvät huolet ovat lisääntyneet edelleen, eikä voida sulkea pois mahdollisuutta, että talouskasvu hidastuu selvästi ennustettua nopeammin.

Ennusteet löytyvät osoitteesta:
Venäjä-ennuste: http://www.suomenpankki.fi/link/6ec6f53e2820432eae5f0d8af4ce6945.aspx?epslanguage=fi  
Kiina-ennuste: http://www.suomenpankki.fi/link/630dc99eeb3c481fb757e50874ac3d82.aspx?epslanguage=fi

 

Lisätietoja:

vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, puh. 010 831 2275 / vesa.korhonen(at)bof.fi (Venäjä)
ekonomisti Juuso Kaaresvirta, puh. 010 831 2107 / juuso.kaaresvirta(at)bof.fi (Kiina)
tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, puh. 010 831 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi (Venäjä ja Kiina).