​Suomen Pankki järjestää 25.–26. elokuuta 2016 kansainvälisen simulaattoriseminaarin Helsingissä. Tilaisuus kokoaa yhteen asiantuntijoita, jotka kvantitatiivisten simulointimenetelmien avulla tutkivat rahoitusjärjestelmän riskejä.

Seminaarin avannut Suomen Pankin rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston päällikkö Katja Taipalus painotti puheenvuorossaan kvantitatiivisten menetelmien merkitystä rahoitusjärjestelmän vakausanalyysissä. ”Maksu- ja selvitysjärjestelmien toimivuutta sekä niiden vakautta voidaan arvioida ja kehittää edelleen hyödyntämällä erityyppisiä simulointimenetelmiä. Näiden avulla voidaan syventää ymmärrystä järjestelmien toiminnasta, toimintaan liittyvistä riskeistä sekä eri järjestelmien roolista rahoitusvakauden keskeisinä taustatekijöinä. Tyytyväisinä voimmekin todeta, että Suomen Pankin BoF-PSS2-simulaattori on vakiinnuttanut asemansa analysointityökaluna laajalti ympäri maailman”, Taipalus totesi. 

Tämänvuotinen seminaari tuo yhteen kymmeniä tutkijoita viidestä eri maanosasta. Tapahtuma mahdollistaa uusien tutkimusideoiden esittelyn kansainväliselle kuulijakunnalle ja tarjoaa oivan keskustelufoorumin innovatiiviselle ajatustenvaihdolle. Seminaarin teemat keskittyvät mm. järjestelmien kehittämiseen, stressitestaukseen sekä erityyppisten riskien arviointiin.

Suomen Pankin kehittämä simulaattori on vapaasti saatavissa tutkimuskäyttöön, ja se on otettu käyttöön kymmenissä maissa.

Lisätietoja simulaattoriseminaarista sekä BoF-PSS2-simulaattorista: vanhempi ekonomisti Tatu Laine (tatu.laine@bof.fi, puh. 010 831 2254).