​Sääntöpäivitys 25.1.2016

Suomen Pankin rahapoliittisia operaatioita ja vakuuksia koskevat säännöt on päivitetty, ja ne sisältävät nyt EKP:n uudet yleisasiakirjasuuntaviivat (EKP/2015/34) ja rahapolitiikan toimeenpanossa sovellettavia markkina-arvon aliarvostuksia koskevat suuntaviivat (EKP/2015/35). Aliarvostusten säännöt ovat aiemmin sisältyneet yleisasiakirjasuuntaviivoihin, mutta tästä lähtien ne ilmestyvät erillisinä suuntaviivoina. Merkittävin muutos sääntöihin koskee omassa vakuuskäytössä olevien katettujen joukkolainojen lisäaliarvostusta, jota sovelletaan pääasiallisesti vain eurojärjestelmän vastapuolen vakuuksiin, kun vastapuoli on liikkeeseenlaskija tai läheisesti sidoksissa liikkeeseenlaskijaan.

Ks. http://www.suomenpankki.fi/globalassets/fi/julkaisut/ohjeet_ja_saannot/vastapuoli