​Regeluppdatering 25.1.2016

Finlands Banks regler om penningpolitiska transaktioner och säkerheter har uppdaterats med ECB:s nya riktlinje om den allmänna dokumentationen (ECB/2015/34) och riktlinjen om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2015/35). Reglerna om värderingsavdrag har tidigare ingått i riktlinjen om den allmänna dokumentationen men utkommer härefter som separata riktlinjer. Den största regeländringen gäller det extra värderingsavdraget för säkerställda obligationer som nyttjas för egen användning, som huvudsakligen endast tillämpas på säkerheter som lämnats av Eurosystemets motparter, då motparten är emittent eller har nära förbindelser till emittenten.

http://www.suomenpankki.fi/link/0d0d0cb6f4584d949e2f17853e4270e5.aspx?epslanguage=sv