”Maksupalveluissa sääntelyuudistukset ja kilpailun vapauttaminen sekä teknologian kehitys vauhdittavat murrosta – samaan tapaan kuin telekommunikaatioalalla aikanaan. Digitalisaatio ja sääntelyuudistukset voivat tuoda mukanaan kokonaan uusia maksamisen palveluja. Muutokset markkinoilla voivat olla myös nopeita”, Liikanen painotti tilaisuuden avauspuheenvuorossa.

Maksamisen markkinoille on viime aikoina tullut useita uusia toimijoita. Maksupalveludirektiivin uudistuksen myötä toimijoiden määrän odotetaan kasvavan myös tulevaisuudessa.

”Markkinoiden avaaminen uusille toimijoille lisää kilpailua ja edistää innovaatioita. Viranomaisten tehtävänä on myös tulevaisuudessa varmistaa, että luotettavat ja turvalliset maksamisen palvelut ovat kaikkien käyttäjien saatavilla”, Liikanen totesi.

Tulevaisuudessa maksaminen muuttuu myös aiempaa helpommaksi ja huomaamattomammaksi. Tällöin korostuu kuluttajien talouslukutaito: maksamisen sulautuessa ostotapahtumaan tuntuma rahankäyttöön voi hävitä ja seurauksena voi olla jopa ylivelkaantuminen. Talouslukutaidon edistäminen on nostettu yhdeksi tärkeäksi teemaksi myös maksuneuvoston työssä.

Suomen Pankki kokoaa maksamisen asiantuntijoita yhteen vuotuisessa Maksufoorumissaan 11. kertaa. Tapahtuma edistää palveluiden käyttäjien, palveluntarjoajien ja viranomaisten välistä keskustelua ja ajatustenvaihtoa maksamisen ajankohtaisista aiheista.

Tämän vuoden foorumin avainteemoja ovat finanssialan digitalisaatio eri toimijoiden näkökulmista tarkasteltuna sekä maksamisen uudet reunaehdot. Lisäksi paneelikeskustelussa pohditaan maksamisen reaaliaikaistumisen haasteita sekä maksupalveluiden saatavuutta ja käyttöä.

Lisätietoja:

vanhempi neuvonantaja Kari Kemppainen, kari.kemppainen@bof.fi, puh. 09 183 2249.

Maksufoorumi 2017