Siirry sisältöön

Kaikki Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) keskuspankit ovat vahvasti sitoutuneet tukemaan ja edistämään valuuttamarkkinoiden menettelytapaohjeita (Foreign Exhange Global Code of Conduct).

Viisitoista EKPJ:n keskuspankkia, niiden joukossa Suomen Pankki, julkaisi tänään samanaikaisesti sitoumuksensa ohjeiden noudattamisesta (Statement of Commitment, SoC). Loput EKPJ:n keskuspankit julkaisevat sitoumuksensa vuonna 2018. Sitoumuksillaan EKPJ:n keskuspankit vahvistavat, että ne noudattavat ohjeissa esitettyjä periaatteita toimiessaan valuuttamarkkinoiden osapuolina ja että niiden sisäiset käytännöt ja prosessit ovat näiden periaatteiden mukaisia. Keskuspankit haluavat sitoumuksillaan korostaa periaatteiden tärkeyttä valuuttakaupan tukkumarkkinoiden luotettavuuden ja tehokkaan toiminnan edistämisessä. Jotta menettelytapaohjeiden tavoite saavutettaisiin, EKPJ:n keskuspankit kannustavat kaikkia valuuttamarkkinoiden osapuolia sitoutumaan niihin.

EKPJ:n keskuspankeista sitoumuksensa ovat tänään julkaisseet Alankomaiden, Belgian, Irlannin, Italian, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, Portugalin, Ruotsin, Saksan, Tanskan, Unkarin ja Viron keskuspankit sekä Suomen Pankki ja Euroopan keskuspankki. 

Huomautuksia:

  • Suomen Pankin sitoumus (Statement of Commitment) 
  • Euroopan keskuspankkijärjestelmän muodostavat EKP ja kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit riippumatta siitä, ovatko jäsenvaltiot ottaneet euron käyttöön.
  • Menettelytapaohjeet ja niiden toteuttamiseen liittyvä ohjeistus ovat luettavissa osoitteessa www.globalfxc.org.