EKP:n neuvosto hyväksyi 22.9.2017 TARGET2-järjestelmästä annetut muutokset, joilla yhtenäistetään ECB/2012/27 suuntaviivojen muotoiluja mm. rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurien takuurahastojen korkosäännöistä. Tämän lisäksi TARGET2-Securities-järjestelmän (T2S-järjestelmä) siirtymäsuunnitelma on toteutettu syyskuussa 2017, jonka jälkeen liitännäisjärjestelmiä koskevissa asianomaisissa selvitysprosesseissa käytettyä integroitua mallia ei enää tarjota.

EKP suuntaviivoihin on yhteiseurooppalaisten pikamaksuratkaisujen kehittymisen tukemiseksi lisätty uusi liitännäisjärjestelmiä koskeva selvitys-prosessi (selvitysprosessi 6 reaaliaikainen malli). Tämä prosessikuvaus ”liitännäisjärjestelmiä koskevat maksumenettelyt” on liitetty informatiivisessa mielessä TARGET2 - Suomen Pankki -järjestelmän sääntöihin liitteeksi 9.

Kts. Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille