Den 22 September 2017 godkände ECB-rådet vissa uppdateringar till Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2012/27, som gäller bl.a. harmonisering av avkastningen på de garanterade medel för finansmarknadsinfrastrukturer som innehas av Eurosystemet. Sedan migrationsplanen för TARGET2-Securities (T2S) fullbordats i september 2017 kommer den integrerade modellen för relevanta avvecklingsförfarandena för anslutna system inte längre att erbjudas.

För att stödja framväxten av en heltäckande europeisk lösning för direktbetalningar kommer TARGET2 att utökas med ett nytt avvecklingsförfarande för anslutna system (avvecklingsförfarande 6 realtid). Denna processbeskrivning (bilaga 9) har lagts i Finlands Banks regler om TARGET2- Suomen Pankki endast för kännedom.

Se Regler för motparter och kunder