Suomen Pankki esittelee itsenäisyyden ajan seteleitä ja niiden luonnoksia kansainvälisessä postimerkkinäyttelyssä Finlandia 2017. Samalla Suomen Pankin verkkosivustolla julkaistaan sähköinen versio teoksesta ”Sodan ja rauhan rahat”.

Finlandia 2017 ‑postimerkkinäyttely on avoinna Tampere-talossa 24.–28.5.2017 osana Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlien ohjelmaa. Itsenäisyyden ajan markkasetelihistoriaa kuvaava Suomen Pankin näyttelyosuus alkaa Eliel Saarisen vuonna 1909 suunnittelemasta kansallisromanttisesta setelityypistä, joka oli käytössä itsenäisyyden alkuvuosina, ja päättyy vuodesta 1986 lähtien liikkeeseen laskettuun viimeiseen markkasetelisarjaan. Viime mainitun aiheena olivat Suomen historian ajanjaksot Ruotsin vallan ajasta itsenäiseen Suomeen, ja seteleitä koristivat kutakin aikakautta edustavien suomalaisten kulttuurihenkilöiden muotokuvat.

Varsinaisten seteleiden ohella näyttelyssä esitellään useita seteleiden luonnoksia, jotka eivät ole aikaisemmin olleet esillä näin laajasti. Suomalaista setelitaidetta on ollut luomassa maamme taiteilijoiden kärkikaarti: mm. Eliel Saarinen, Akseli Gallen-Kallela, Signe Hammarsten-Jansson, Tapio Wirkkala ja Erik Bruun.

Teoksen ”Sodan ja rauhan rahat. Suomen erikoinen setelihistoria 1917–1945” on kirjoittanut Euroopan keskuspankin entinen setelijohtaja Antti Heinonen. Finlandia 2017 ‑näyttelyn yhteydessä Heinonen esitelmöi teoksestaan, joka kuvaa Suomen itsenäisyyden alkuvuosikymmenten aikaa seteleiden näkökulmasta. Ensimmäisen maailmansodan loppuvuosien, vuoden 1918 sisällissodan sekä talvi- ja jatkosodan kriisioloissa monet seteleitä koskevat ratkaisut jouduttiin tekemään poikkeuksellisissa tilanteissa. Niinpä itsenäisyyden ajan setelihistoriassa on joukko erikoisia tapahtumia, jotka kytkeytyvät ajanjakson poliittisiin murroksiin ja taitekohtiin.

Yhdessä Antti Heinosen kahden aikaisemman teoksen kanssa kirja kattaa koko itsenäisyyden ajan setelihistorian. Ensimmäisenä julkaistussa teoksessa ”Viimeiset markat” tarkasteltiin Suomen markkaseteleiden historiaa jatkosodan jälkeen. Toisena ilmestyneessä kirjassa ”Ensimmäiset eurot” tarkasteltiin puolestaan euroseteleiden syntyä ja niiden ensimmäistä vuosikymmentä. Kaikki kolme kirjaa on nyt julkaistu myös Suomen Pankin verkkosivustolla.