Finlands Bank presenterar sedlar och sedelskisser från självständighetstiden på den internationella frimärksutställningen Finlandia 2017. Samtidigt läggs en elektronisk version av boken ”Sodan ja rauhan rahat” (Pengar i krig och fred) ut på Finlands Banks webbplats.

Finlandia 2017-frimärksutställningen pågår i Tammerforshuset den 24–28 maj 2017 och ingår i jubileumsprogrammet för Finlands 100-åriga självständighet. Finlands Banks del av utställningen, som skildrar marksedlarnas historia under självständighetstiden, inleds med Eliel Saarinens nationalromantiska sedeltyp från 1909, som användes under de första självständighetsåren, och slutar med den sista serien marksedlar, som sattes i omlopp 1986. Tema för den senare var epokerna i Finlands historia från det svenska väldet till det självständiga Finland, och sedlarna pryddes av porträtt på finländska kulturpersonligheter från respektive epok.

På utställningen visas utöver egentliga sedlar också ett flertal sedelskisser, som inte tidigare ställts ut i samma omfattning. I den finländska sedelkonsten finns bidrag från vårt lands konstnärselit: bl.a. Eliel Saarinen, Akseli Gallen-Kallela, Signe Hammarsten-Jansson, Tapio Wirkkala och Erik Bruun.

Boken ”Sodan ja rauhan rahat. Suomen erikoinen setelihistoria 1917–1945” (Pengar i krig och fred. Finlands säregna sedelhistoria 1917–1945) är skriven av Europeiska centralbankens tidigare sedeldirektör Antti Heinonen. Han håller i samband med Finlandia 2017-utställningen ett föredrag om sin bok, som beskriver självständighetstidens första årtionden ur sedlarnas perspektiv. I de krisförhållanden som rådde under de sista åren av första världskriget, inbördeskriget 1918 samt vinter- och fortsättningskriget måste många sedelbeslut fattas under exceptionella omständigheter. I självständighetstidens sedelhistoria märks således ett antal säregna händelser som hänger samman med de politiska omvälvningarna och vändpunkterna under denna tidsperiod.

Tillsammans med Antti Heinonens två tidigare böcker spänner boken över hela självständighetstidens sedelhistoria. Först utkom boken ”Viimeiset markat” (Den sista marken), som skildrar de finska marksedlarnas historia efter fortsättningskriget, och därefter ”Ensimmäiset eurot” (De första eurona), som berättar om eurosedlarnas tillkomst och första årtionde. Alla tre böcker finns nu också på Finlands Banks webbplats.