Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT ennustaa Venäjän bruttokansantuotteen kasvun jatkuvan tänä vuonna alle kahden prosentin tahdilla ja kasvun hidastuvan ensi vuonna noin 1,5 prosenttiin, jos öljyn hinta pysyy kohtalaisen lähellä nykyistä tasoaan. Talouden kasvu jää suhteellisen hitaaksi, sillä Venäjällä on liian vähän merkkejä kasvua parantavista markkinoiden toiminnalle myönteisistä järjestelmäuudistuksista. Venäjän tuonnin vahva toipuminen syvästä kuopasta hidastui merkittävästi keväällä, ja tuonnin elpymisen odotetaan jatkuvan ennustejaksolla suunnilleen viiden prosentin vuotuisella tahdilla.

Kiinan talouskasvu on hidastumassa ja näkymät ovat muuttuneet aikaisempaa epävarmemmiksi maan velkataakan kasvaessa ja kauppapoliittisten ongelmien Yhdysvaltojen kanssa kärjistyessä. Tilannetta hankaloittavat talouspolitiikkaa ohjaava BKT:n kasvutavoite ja siihen liittyvä elvytyspolitiikka, jotka ovat ristiriidassa velkaongelman hallinnan ja talousuudistusten kanssa. Kiinan tilasto-ongelmat vaikeuttavat luotettavan tilannekuvan piirtämistä, mutta BOFIT arvioi kevään ennusteen tapaan Kiinan kasvun olevan edelleen vahvaa, vaikka se hidastuu 5 prosentin paikkeille ennustejakson lopulla vuonna 2020. Kiinalla on resursseja hoitaa monenlaisia ongelmia, mutta kokonaistilanteen heikkeneminen aikaisemmasta tarkoittaa sitä, että on syytä varautua myös perusennustetta jyrkempään kasvun hidastumiseen.

Ennusteet löytyvät osoitteesta
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/ennusteet/

Lisätietoja:

vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, puh. 09 183 3440, vesa.korhonen(a9bof.fi (Venäjä)
neuvonantaja Jouko Rautava, puh. 09 183 2280, jouko.rautava(a)bof.fi (Kiina)
tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, puh. 09 183 2272, iikka.korhonen(a)bof.fi (Venäjä ja Kiina).