EKP:n neuvosto on 3.8.2018 hyväksynyt päivitetyt TARGET2-järjestelmästä annetut suuntaviivat. Päivitykset liittyvät 30.11.2018 tuotantoon otettavan TIPS-palvelun (TARGET Instant Payment Settlement) aiheuttamiin muutoksiin. Suomen Pankki on tehnyt vastaavat lisäykset ja muutokset TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmää koskeviin sääntöihin. Tehtyjen muutosten lisäksi sääntöihin on lisätty kohta: TIPS-käyttöä varten varatun rahatilin avaamista ja hallinnointia TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmässä koskevat säännöt.

Suomen Pankin sääntöihin vastapuolille ja asiakkaille on lisätty uusi sopimuspohja: Tilisopimus: TIPS-DCA-tili, joka allekirjoitetaan TIPS-käyttöön varatun rahatilin (TIPS Dedicated Cash Account) avaamisen tullessa ajankohtaiseksi.

ks. Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille