ECB-rådet antog den 3 augusti 2018 uppdaterade riktlinjer om TARGET2-systemet. Uppdateringarna har samband med ändringarna till följd av driftsättningen av TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) den 30 november 2018. Finlands Bank har fört in motsvarande ändringar i reglerna om TARGET2-Suomen Pankki. Utöver dessa ändringar har följande nya avsnitt lagts till i reglerna: Regler om att öppna och föra ett särskilt TIPS-konto för likvida medel (TIPS DCA) i TARGET2-Suomen Pankki.

Finlands Banks regler till motparter och kunder har kompletterats med en ny avtalsmall: Kontoavtal: TIPS DCA-konto. Kontoavtalen undertecknas när det blir aktuellt att öppna ett särskilt TIPS-konto för likvida medel för (TIPS Dedicated Cash Account).

Se Regler för motparter och kunder