Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT ennustaa Venäjän bruttokansantuotteen elpymisen jatkuvan tänä vuonna vajaan kahden prosentin tahdilla ja kasvun hidastuvan seuraavina vuosina noin 1,5 prosenttiin, jos öljyn hinta pysyy lähellä nykyistä tasoaan. Venäjän tuonnin elpyminen hidastuu viime vuoden voimakkaasta toipumisvauhdista selvästi tänä vuonna ja edelleen hieman lähivuosina, joskin nousu on edelleen melko ripeää. Talouden kasvu jää suhteellisen hitaaksi, sillä näkyvissä ei ole kunnollisia uudistuksia, jotka valtion menojen säätelyn ohella painottuisivat enemmän talouden tulonmuodostuskykyä ja kasvua tukeviin toimiin.

Kiinan talouskasvu nopeutui viime vuonna parantuneen taloussuhdanteen ja valtion elvytyspolitiikan tukemana. Virallisten tilastojen mukaan BKT kasvoi 6,9 %. Ennustekuva on kuitenkin muuttunut aiempaa negatiivisemmaksi, sillä markkinareformeja ei ole toteutettu eikä velkaantumisen kasvua ole saatu kuriin toivotulla tavalla. Sen sijaan puolueen rooli taloudessa on korostunut. Aiemmasta arviosta poiketen Kiina päätti edelleen myös pitää kiinni ongelmallisesta 6,5 prosentin kasvutavoitteesta, mistä syystä tämän vuoden kasvuennustetta on hieman nostettu vastaamaan virallista tavoitetta. Nopean kasvun ylläpitäminen käy kuitenkin koko ajan vaikeammaksi talouden epätasapainojen kasvaessa. Vuoteen 2020 mennessä BOFIT ennustaa kasvun hidastuvan kestävämmälle tasolle noin 5 prosenttiin. Kiinan talouteen liittyy useita kotimaisia ja kansainvälisiä epävarmuustekijöitä, ja mahdollisuus ennustettua heikommasta kehityksestä on kasvanut.

Ennusteet löytyvät osoitteesta
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/ennusteet  

Lisätietoja:

vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, puh. 09 183 3440 / vesa.korhonen(at)bof.fi (Venäjä)
vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen, puh. 09 183 2518 / riikka.nuutilainen(at)bof.fi (Kiina)
tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, puh. 09 183 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi (Venäjä ja Kiina).