Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen – BOFITin – tietoiskussa 17.12. käsitellään kahta Kiinan talouden tärkeää teemaa. Ensinnäkin, pystyykö Kiinan nykyinen, investointivetoinen kasvumalli muuttumaan tarpeeksi nopeasti? Ja toiseksi, miten Kiinan talous sekä yhteiskunta vastaa kansainvälisen kauppajärjestelmän muutoksiin tai jopa kauppasotaan?

Jo perinteisessä Kiina-tietoiskussa käsitellään myös Kiinan talouskehityksen nykytilannetta. Kasvu on hidastumassa, mikä osaltaan kertoo aiemmin vallalla olleen kasvumallin tulleen jo ainakin osittain tiensä päähän. Investointien osuus kokonaiskysynnästä ei voi olla vuodesta toiseen selvästi yli 40 %. Sinänsä kiinalaisilla yrityksillä on edelleen paljon mahdollisuuksia nostaa tuottavuuttaan ja sitä kautta kiinalaisten elintasoa, mutta viime vuosina talouspolitiikan painopisteet ovat olleet toisaalla. Mutta jos jokainen investointeihin laitettu juan tuottaa yhä vähemmän, painopisteen vaihto saattaa olla paikallaan.

Myös Kiinan talouden toinen kivijalka, tiivis integraatio maailmantalouteen, on horjumassa. Kiina on ollut kokoonsa nähden hyvin avoin ulkomaankaupalle, mikä tekee siitä myös herkemmän erilaisille maailmankaupan häiriöille. Kansainvälisen kauppajärjestelmän erilaiset haasteet saattavat näkyä siis hyvinkin nopeasti Kiinassa, ja tilannetta kiristää entisestään etenkin Yhdysvaltain halu haastaa Kiinan toiminta monin tavoin. Kiinan integraatio maailmantalouteen ei kuitenkaan koske ainoastaan kauppaa, vaan kiinalaiset yritykset ovat jo usean vuoden ajan tehneet sijoituksia kaikilla mantereilla ja monilla toimialoilla. Koska Kiina itse rajoittaa ulkomaisia sijoituksia monilla aloilla, on myös kiinalaisia sijoituksia ryhdytty rajoittamaan, ja monessa maassa halutaan niille asettaa vielä enemmänkin rajoituksia.

Kiina-tietoiskussa näitä teemoja käsitellään yhteensä kolmen tunnin ajan. Tapahtumaa voi myös seurata suorana tai Suomen Pankin YouTube-tilillä myöhemmin tallenteena.