Maksaminen on ollut viime vuodet murroksessa, jota digitalisaatio ja sääntelyuudistukset ovat vauhdittaneet. Maksamisen markkinoille on tullut uusia toimijoita, ja innovaatioita odotetaan syntyvän erityisesti päivitetyn maksupalveludirektiivin myötä. Suomen Pankin tänään Finlandia-talossa järjestämässä Maksufoorumissa keskustellaan maksamisen muutoksesta ja uudesta sääntely-ympäristöstä sekä niiden vaikutuksista.

"Sääntelyä tarvitaan yleensä kuluttajien suojaamiseksi, mutta aika ajoin myös kilpailun lisäämiseksi. Päivitetyssä maksupalveludirektiivissä on kyse molemmista", totesi Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen tilaisuuden avauspuheenvuorossaan.

Yhteiskunnassa toiminnot ovat siirtyneet reaaliaikaisiksi, ja samaa odotetaan myös maksujen välitykseltä. Viime vuonna on markkinoille tullut uusia kotimaisia ja kansainvälisiä pikamaksamiseen nojaavia maksamisen ratkaisuja.

"Uusien maksutapojen hyöty kasvaa sitä mukaa, mitä useampi niitä käyttää ja niin sanottu verkostovaikutus kasvaa. Uusia sovelluksia ja järjestelmiä on tullut lisää, mutta mitkään niistä eivät vielä ole kansalaisten valtaosan käyttämiä," totesi Liikanen.

Maksamisen helppous ja sulautuminen ostotapahtumaan voivat hävittää tuntuman rahankäyttöön ja luoda kuluttajille haasteita oman talouden hallintaan. Keinoja näiden haasteiden vastaamiseen on kartoitettu Suomen Pankin perustaman maksuneuvoston talouslukutaidon työryhmässä. Työryhmän tänään julkaisemaan e-kirjaseen "Talouslukutaito 2020-luvulla" on koottu yhteiskunnan eri alueilla toimivien asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita. Talousosaamisesta ja sen kuulumisesta kaikille keskustellaan myös Maksufoorumin paneelissa.

Suomen Pankki kokoaa maksamisen asiantuntijoita yhteen vuotuisessa Maksufoorumissaan; tänään 12. kerran. Tapahtuma edistää käyttäjien, palveluntarjoajien ja viranomaisten välistä keskustelua ja ajatusten vaihtoa maksamisen ajankohtaisista asioista.

Lisätietoja:
vanhempi neuvonantaja Maria Huhtaniska-Montiel
maria.huhtaniska-montiel(at)bof.fi, puh. 09 183 2128