Pohjoismaiden ja Baltian maiden asianomaiset ministeriöt, keskuspankit, rahoitusvalvojat ja kriisinratkaisuviranomaiset ovat allekirjoittaneet yhteistoimintapöytäkirjan yhteistyöstä ja koordinaatiosta rahoitusvakauden turvaamiseksi yli rajojen (Memorandum of Understanding on cooperation and coordination on cross-border financial stability).

Pohjoismailla ja Baltian mailla on yhteiset rahoitusvakausintressit, jotka johtuvat mahdollisista systeemisistä kytköksistä maiden välillä. Nämä kytkökset edellyttävät yhteistyön ja koordinoinnin tehostamista rahoitusvakauden turvaamiseksi.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden allekirjoittajatahot yhteen kokoavalla kansainvälisellä foorumilla on erittäin tärkeä rooli alueen rahoitusvakauden edistämisessä, ja allekirjoittajatahot hyötyvät yhteistyön ja koordinaation tehostamisesta yhteistoimintapöytäkirjan mukaisesti.

Uusi yhteistoimintapöytäkirja korvaa aiemman sopimuksen, jonka Pohjoismaiden ja Baltian maiden asianomaiset ministeriöt, keskuspankit ja rahoitusvalvojat allekirjoittivat vuonna 2010. Yhteistoimintapöytäkirja ei ole juridisesti sitova.

Yhteistoimintapöytäkirja on luettavissa englanniksi Suomen Pankin verkkopalvelussa osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/rahoitusvakaus/kansainvalinen-yhteistyo/yhteistoimintapoytakirjat