Sääntöpäivitys 16.4.2018

Suomen Pankin rahapoliittisia operaatioita ja vakuuksia koskevat säännöt on päivitetty ja ne sisältävät nyt EKP:n päivitykset yleisasiakirjasuuntaviivoihin (EKP/2018/3), rahapolitiikan toimeenpanossa sovellettavia markkina-arvon aliarvostuksia koskeviin suuntaviivoihin (EKP/2018/4) sekä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettuihin suuntaviivoihin (EKP/2018/5).

Vaihtuvakorkoisiin omaisuuseriin aletaan soveltaa maturiteettiperusteisia aliarvostusluokkia ja omassa käytössä oleviin katettuihin velkakirjoihin, joilla on eräpäivän siirtämismahdollisuus, aletaan aliarvostusprosentin laskennassa käyttää viimeistä mahdollista eräpäivää. Muutokset astuvat voimaan 16.4.2018.

Ei-jälkimarkkinakelpoisten lainasaamisten osalta on lisäksi tarkennettu eurojärjestelmän hyväksymiä korkorakenteita. Muutos astuu voimaan 1.10.2018.

Lainasaamisia vakuuksina käyttävien vastapuolten on sovittava vakuutena olevien lainasaamisten velallisten kanssa 30.4.2019 mennessä velallista koskevien salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta. Uusia lainasaamisia pantattaessa tämä vaatimus tulee olla täytettynä 16.4.2018 alkaen. Lisäksi sääntöihin on lisätty ohjeistusta syndikoitujen lainaosuuksien panttaukseen liittyen.

Kts. Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille