uppdatering 16.4.2018

Finlands Banks regler om penningpolitiska transaktioner och säkerheter har uppdaterats och de inkluderar nu ECB:s uppdateringar av riktlinjen om den allmänna dokumentationen (ECB/2018/3), riktlinjen om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av penningpolitiken (ECB/2018/4) och riktlinjen om ytterligare tillfälliga åtgärder (ECB/2018/5).

På tillgångar med rörlig ränta tillämpas i fortsättningen löptidsbaserade avdragskategorier och på säkerställda obligationer som nyttjas för egen användning med möjlighet till justering av förfallodagen tillämpas i fortsättningen sista möjliga förfallodag vid beräkningen av procentsatsen för värderingsavdrag. Ändringarna träder i kraft den 16 april 2018.

I fråga om icke omsättbara lånefordringar har ytterligare de kupongstrukturer som Eurosystemet godkänner preciserats. Ändringen träder i kraft den 1 oktober 2018.

Motparter som använder lånefordringar som säkerheter ska före den 30 april 2019 avtala med gäldenärerna bakom de lånefordringar som utgör säkerhet om överlämnandet av sekretessbelagda uppgifter om gäldenären. Vid pantsättning av nya lånefordringar ska detta krav uppfyllas från och med den 16 april 2018. Dessutom har till reglerna fogats anvisningar i anslutning till pantsättning av syndikerade låneandelar.

Se Regler för motparter och kunder