Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on 1990-luvulta lähtien kehittänyt tilastojen julkaisu- ja jakelustandardeja, jotka edistävät taloustilastojen saatavuutta ja yhtenäisyyttä. "Special Data Dissemination Standard" (SDDS) perustettiin vuonna 1996, ja sitä noudattaa tällä hetkellä 61 maata. Viimeisimmän maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeen tilastojulkaisustandardiin lisättiin uusia tietokategorioita ja laajennettu järjestelmä sai nimen SDDS Plus. Uusi standardi on tarkoitettu erityisesti niille maille, joilla on systeemisesti merkittävä rahoitussektori. Suomi liittyy SDDS Plus -järjestelmään viidentenätoista maana maailmassa.

Suomessa standardin mukaisten tilastojen tuottamisesta vastaavat Suomen Pankki, Tilastokeskus, Valtiokonttori ja Tullihallitus. Suomen Pankki ylläpitää kansallista yhteenvetosivua verkkosivuillaan, ja tiedot julkaistaan myös IMF:n verkkosivuilla.

SDDS Plus -järjestelmän taustaa ja sisältöä kuvataan tarkemmin Euro ja talous -sivustolla julkaistussa blogikirjoituksessa.

Lisätietoja antavat
Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki@bof.fi
Harri Kuussaari, puh. 09 183 2403, sähköposti: harri.kuussaari@bof.fi