Internationella valutafonden (IMF) har sedan 1990-talet utvecklat standarder för publikation och spridning av statistik i syfte att främja den ekonomiska statistikens tillgänglighet och enhetlighet. ”Special Data Dissemination Standard" (SDDS) lanserades år 1996 och den tillämpas för närvarande av 61 länder. Efter den senaste globala finanskrisen utökades statistikstandarden med nya datakategorier och det utvidgade systemet fick namnet SDDS Plus. Den nya standarden är avsedd speciellt för länder med en systemviktig finanssektor. Finland är det femtonde landet i världen som ansluter sig till SDDS Plus.

Statistiken enligt standarden sammanställs i Finland av Finlands Bank, Statistikcentralen, Statskontoret och Tullstyrelsen. Finlands Bank upprätthåller en nationell sammanfattningssida på sin webbplats och informationen publiceras också på IMF:s webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av:
Ville Tolkki telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki@bof.fi
Harri Kuussaari telefon 09 183 2403, e-post: harri.kuussaari@bof.fi