Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT ennustaa Venäjän bruttokansantuotteen kasvavan lähivuodet noin 1,5 prosentin vauhtia. Arvonlisäveron korotus ja inflaation lievä kiihtyminen hidastavat kotitalouksien kulutuksen kasvua etenkin tänä vuonna, ja kasvun odotetaan jäävän selvästi vuotta 2018 hitaammaksi. Valtion ohjaamien mittavien investointihankkeiden ennakoidaan käynnistyvän vuosina 2020—2021, mikä nostaa hieman talouden kasvuvauhtia etenkin vuonna 2020. Yksityisten investointien laajasta piristymisestä ei kuitenkaan ole merkkejä. Valtion roolin kasvu ja markkinoiden toimintaa tukevien uudistusten vähäisyys hidastavat talouden kasvunäkymiä.

Kiinan talouskasvu heikkeni viime vuonna ja hidastuminen on jatkunut kuluvana vuonna. Hallitus on vastannut tilanteeseen lisäämällä elvytystä entisestään. Jo ennestään löysä talouspolitiikka ja erittäin korkea velka-aste asettavat kuitenkin rajoja elvytykselle. Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasodan myötä talouteen liittyvät epävarmuudet ovat kasvaneet. Heikentyneen suhdannenäkymän ohella odotettua talouskasvua painavat rakenteelliset tekijät kuten demografia ja se, että talousuudistukset on jätetty viime vuosina taka-alalle. Talouskasvun odotetaan jatkavan hidastumista vuosina 2019–2021, mutta pysyttelevän maailmantalouden kasvuvauhtia nopeampana. Riski talouskasvun nopealle hidastumiselle on lisääntynyt selvästi. Epäluotettavat viralliset BKT-tilastot vaikeuttavat todellisen tilannekuvan hahmottamista.

Ennusteet löytyvät osoitteesta
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/ennusteet/

Lisätietoja:

vanhempi neuvonantaja Laura Solanko, puh. 09 183 2991 / laura.solanko(at)bof.fi (Venäjä)
vanhempi ekonomisti Juuso Kaaresvirta, puh. 09 183 2107 / juuso.kaaresvirta(at)bof.fi (Kiina)
tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, puh. 09 183 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi (Venäjä ja Kiina).