Maailman johtavat akateemiset rahoitusalan asiantuntijat kannattavat 15 prosentin vähimmäisomavaraisuusvaatimusta pankeille. Tämä keskimääräinen tulos saatiin Suomen Pankin tutkimusryhmän tekemässä kyselytutkimuksessa. Se on huomattavasti korkeampi kuin tämän hetken kansainvälinen vähimmäisvaatimus, jolla viranomaiset pyrkivät rajoittamaan pankkien velkavipua.

Tämä on ilmeisesti ensimmäinen kerta, kun laajalta joukolta kansainvälisiä akateemisia asiantuntijoita on järjestelmällisesti kysytty näkemyksiä pankkien sääntelystä”, kertoo Suomen Pankin tutkimuspäällikkö Esa Jokivuolle. ”Kyselytutkimus täydentää ja auttaa tiivistämään pankkien sääntelyä koskevia yksittäisiä tutkimustuloksia, joita on tuotettu paljon globaalin finanssikriisin jälkeen”, hän jatkaa.

Vastaajien enemmistö hyväksyy pankkisääntelyn uudet välineet, jotka otettiin käyttöön kriisin jälkeen ns. Basel 3 -uudistuksessa. Omavaraisuusastetta koskevan vähimmäisvaatimuksen lisäksi uusia välineitä ovat esimerkiksi vastasyklinen pääomapuskuri ja suurimmilta, rahoitusjärjestelmän kannalta keskeisimmiltä pankeilta edellytettävä lisäpääomavaatimus.

Useimmat vastaajista kannattavat lisäksi markkina-arvoihin perustuvaa pääomavaatimusta, joka täydentäisi nykyisiä kirjanpitoarvoihin perustuvia vaatimuksia.

Vastaajista suurin osa uskoo että pankkien pääomavaatimusten korottaminen todennäköisesti pienentäisi pankkikriisien todennäköisyyttä ja kriiseistä aiheutuvia kokonaistaloudellisia kustannuksia. Tulosten mukaan korkeammat pääomavaatimukset eivät sen sijaan vähentäisi taloudellista aktiviteettia merkittävästi pidemmällä aikavälillä.

Vastausten jakaumat tutkimuksen kaikkiaan kahdeksaantoista kysymykseen on kuvattu tarkemmin osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/en/research/survey-on-bank-capital-requirements/ olevassa raportissa. Tutkimuksesta keskustellaan tarkemmin myös tuoreessa VoxEU -blogissa.

Tutkimus ei liity politiikkahankkeisiin, mutta sen tulokset voivat olla hyödyllisiä esimerkiksi tehtyjä sääntelyuudistuksia arvioitaessa. Asiantuntijat vastasivat kyselyyn anonyymisti.

Kysely tehtiin helmi-maaliskuussa 2019. Vastauksia tuli 149. Asiantuntijat, joille kysely lähetettiin, valittiin akateemisten meriittiensä ja maineensa perusteella erityisesti pankki-, rahoitus- ja makrotutkimuksen alueilta. Valtaosa vastaajista oli Euroopasta ja Yhdysvalloista, suurin piirtein tasasuhteessa.

Tutkimusryhmään kuuluvat Gene Ambrocio ja Esa Jokivuolle Suomen Pankista, professori Iftekhar Hasan Fordhamin yliopistosta ja Kim Ristolainen Turun yliopistosta. Lisätietoja antavat Gene Ambrocio ja Esa Jokivuolle (capitalsurvey@bof.fi, +358 09 1831).