Kun maksaminen sujuu ilman ongelmia, ei siihen kiinnitetä huomiota. Maksaminen on oleellinen osa miltei kaikkia taloudellisia toimia, minkä vuoksi sen luotettavuus ja turvallisuus tulee varmistaa kaikissa olosuhteissa. Suomen Pankin tänään järjestämässä Maksufoorumissa keskustelun ytimessä ovat finanssipalveluiden tarjonnassa tapahtuvat muutokset, reaaliaikainen maksaminen ja maksamisen turvallisuus.

"Digitalisaatio tulee entisestään muovaamaan finanssipalveluiden pelikenttää uusien toimijoiden, tuotteiden ja toimintamallien myötä. Tämän vuoksi rahoituspalveluita ja niitä tarjoavia yrityksiä koskevia pelisääntöjä tulee tarkastella kriittisesti, painottaa Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn tilaisuuden avauspuheenvuorossaan.

Pääjohtaja Rehn pitää tärkeänä, että kärjistyneeseen ylivelkaantumisongelmaan puututaan päättäväisesti. ”Pikavippimarkkinoille tarvitaan korkosääntelyn lisäksi markkinointirajoituksia. Myös talousosaamisen edistämistä yhteistyössä kaikkien alan toimijoiden kanssa tulee jatkaa. Talousosaamisen kansallisen strategian laatiminen antaisi yhteistyölle vankemman pohjan”, korostaa Rehn.

Maksufoorumissa julkaistaan maksuneuvoston työryhmän raportti, jonka aiheena on maksamisen reaaliaikaistuminen. Suomessa pikamaksut eivät ole vielä lyöneet itseään voimallisesti läpi. Raportissa esitetään, että eri sidosryhmien väliseen riittävään koordinaatioon annetaan mahdollisuus kilpailusääntöjen sallimissa rajoissa. Tällöin voidaan sitoutua yhteen tai useampaan kaikkien saavutettavissa olevaan pikamaksujärjestelmään. Työryhmän kaikki suositukset ovat nähtävissä raportissa ”Maksamisen reaaliaikaistuminen Suomessa”.

Suomen Pankki järjestää Maksufoorumin jo 13. kerran. Maksufoorumi edistää maksupalveluiden käyttäjien, palveluntarjoajien ja viranomaisten välistä keskustelua ja ajatusten vaihtoa maksamisen ajankohtaisista asioista.

Lisätietoja antaa vanhempi neuvonantaja Kari Kemppainen, puh. 09 183 2251.