När betalningar löper smidigt, är det något som sker i bakgrunden utan större uppmärksamhet. Men eftersom betalningar trots det är ett väsentlig led i nästan alla finansiella transaktioner, är det viktigt att trygga tillförlitliga och säkra betalningar i alla omständigheter. I Finlands Banks betalningsforum som arrangeras i dag riktas fokus på förändringarna i utbudet av finansiella tjänster, ögonblicksbetalningar och säkra betalningar.

"Digitaliseringen och de medföljande nya aktörerna, produkterna och verksamhetsmodellerna kommer att förändra spelplanen för finansiella tjänster. Därför måste spelreglerna för finansiella tjänster och företag som erbjuder dem granskas med ett kritiskt öga, betonar Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn i sitt öppningstal till forumet.

Chefdirektör Rehn anser att det är viktigt att det tillspetsade problemet med överskuldsättning hanteras bestämt. ”På snabblånsmarknaden behövs förutom reglering av räntorna också begränsningar i marknadsföringen. Dessutom bör samarbetet för främjande av ekonomikunskap mellan samtliga aktörer inom sektorn fortsättas. Utarbetande av en nationell strategi för förbättrad ekonomikunskap skulle lägga en starkare grund för detta arbete”, understryker Rehn.

I betalningsforumet publiceras en rapport om ögonblicksbetalningar som betalningsrådets arbetsgrupp tagit fram. Ögonblicksbetalningar har inte ännu gjort ett stort genombrott i Finland. Rapporten framhåller att olika intressenter ska ha tillräckliga möjligheter till inbördes samordning inom de ramar som konkurrensreglerna tillåter. Då kan parterna förbinda sig till ett eller flera system för ögonblicksbetalningar som alla har tillgång till. Arbetsgruppens övriga rekommendationer finns uppräknade i rapporten ”Maksamisen reaaliaikaistuminen Suomessa” (Ögonblicksbetalningar i Finland).

Finlands Banks betalningsforum arrangeras redan för 13 gången. Betalningsforumet främjar dialog och tankeutbyte mellan betalningstjänsternas användare, tjänsteleverantörer och myndigheter i betalningsrelaterade frågor.

Närmare upplysningar lämnas av senior rådgivare Kari Kemppainen, telefon 09 183 22 51.